Taxe

The participation fee will be paid by each dancer for each dance moment he/she will part of as follows:
Taxa de participare se plătește în funcție de momentele de dans la care participă dansatorii astfel:

Solo: 34 euro each dancer/each dance moment
Solo: 170 lei pentru fiecare dansator/dans

Duo/Trio/Quartet: 24 euro each dancer/each dance moment
Duo/Trio/Cvartet:  120 lei pentru fiecare dansator/dans

Group/Crew:  18 eur each dancer/each dance moment
Grup/Formație: 90 lei pentru fiecare dansator/dans

Be aware: If a dancer will participate at more dance moments during the Festival, he/she will pay the a participation fee for each dance moment he/she will part of.
Atenție: Dacă un dansator participă la mai multe momente de dans pe parcursul Festivalului, acesta va plăti taxa de participare pentru fiecare dans conform categoriei fiecarui moment de dans în parte.

The participation fees will be transfered in one of the Festival Organiser’s IBAN accounts sas they will be mentioned on the invoice.
Taxele de participare se achită în unul din conturile IBAN ale Organizatorului așa cum vor fi menționate pe factură.

Please be so kind and make the payments only after you receive the invoices and write at payment details field: “Invoice Series …. No …. Date …..”
Vă rugăm plata să o faceți doar pe baza facturilor primite în momentul înscrierii și să treceți la detalii plată: “Plata factura Seria … Nr …. din data …..” .

During the Festival the acces will be FREE for all the participant and their guests.
Pe toată perioada Festivalului, accesul în Beraria H și intrarea la Festival este GRATUITĂ pentru toți spectatorii și toți participanții.